polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Radiobuda na 45 miejscu wśród najlepszych Techników w Polsce !

W opublikowanym dzisiaj (31.05.2016r.) Rankingu Techników STEM Perspektywy 2016 Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie /Radiobuda/ zajął 45 miejsce wśród 100 najlepszych techników w Polsce. W rankingu 100 najlepszych Techników znalazło się 7 techników z Województwa Dolnośląskiego, w tym zestawieniu nasza szkoła zajęła 2 miejsce.


Zobacz tabelę rankingu ...

Celem Rankingu Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

Metodologia Ranking Techników STEM
Ranking Techników STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymuje szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Przyjęte kryteria Rankingu to:

I. Matura z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym – 50%
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia oraz informatyka zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z odpowiednich przedmiotów w skali całego kraju. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów pomnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów – podzielony przez liczbę wszystkich maturzystów w danej szkole.

II. Obowiązkowa matura z matematyki – 35%
Kryterium to uwzględnia wynik egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego obowiązkowo w maju 2015 r. Na potrzeby kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z przedmiotu. Wynik średni procentowy każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dodatkowo w kryterium matury obowiązkowej z matematyki zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły – wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej MEN. Wskaźnik matury obowiązkowej mnożony jest przez współczynnik przystępowalności.

III. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych – 15%
W rankingu zostały uwzględnione wyniki siedmiu ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego lub egzaminu
zawodowego i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015, a także odpowiadają przedmiotowo zakresowiRankingu STEM. Są to: Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Astronomiczna oraz Olimpiada Wiedzy Technicznej. Wskaźnik olimpijski obliczany jest jako suma liczby laureatów z wagą dwa i liczby finalistów, mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. Tak otrzymana wartość odnoszona jest do ogólnej liczby uczniów w danej szkole.