polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kochaj Ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi.

Honorowe krwiodawstwo w Radiobudzie !

W dniu 23 marca 2016r. ( środa) w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbędzie się akcja krwiodawstwa. Ambulans do poboru krwi będzie podstawiony na Plac Konstutucji 3 Maja 5 w godzinach od 9.00 - 13.00. Równolegle z akcją poboru krwi na sali konferencyjnej szkoły odbędzie sie prelekcja na temat celów honorowego krwiodawstwa, prowadzona przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Wałbrzychu .

Zapraszamy wszystkich chętnych krwiodawców i kandydatów na krwiodawców, którzy ukończyli 18 lat.

Radiobuda wśród 50. najlepszych Techników Dolnego Śląska !

W opublikowanym Rankingu Techników 2016 prowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie zajął 27 miejsce wśród 50 najlepszych Techników Dolnego Śląska.

Metodologia rankingu była następująca:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach - 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015. Olimpiady zostały podzielone na dwie grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego i pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces i dzielona przez liczbę uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w roku ubiegłym w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą dwa. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin zawodowy - 30%

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności dla szkoły w poszczególnych zawodach określa zdawalność egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

ZASADY OGÓLNE RANKINGU

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Źródło: http://www.perspektywy.pl

Radiobuda na Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie włączył się w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją w dniu 23.02.2016  bo:
- dostrzegamy ten problem,
- nie jesteśmy obojętni, 
- wspieramy osoby chore
.
W całym Dzierżoniowie w tym dniu zakwitły STOKROTKI - symbol zrozumienia i solidarności z chorymi na depresję. 
Od rana w naszej szkole były przypinane stokrotki nauczycielom i uczniom. Od godz. 9.45 do 11.45 wybrani wolontariusze rozdawali ulotki i stokrotki mieszkańcom naszego miasta. O godz.11.45 wybrane klasy   pod opieką nauczycieli udały się  na happening do rynku i na spotkanie z władzami miasta. Uczniowie przynieśli ze sobą niebieskie balony.


Heppening na Dzierżoniowskim Rynku

AK.

I miejsce uczniów Radiobudy w konkursie na biznesplan MOJA FIRMA

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie z klasy MTI2 zdobyli I miejsce w konkursie na najlepszy biznesplan MOJA FIRMA. Jako nagrody otrzymali tablety.
Udział w konkursie był częścią projektu. Wcześniej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych brali udział w serii szkoleń z motywacji i pisania biznesplanu. 
Gratulujemy uczniom sukcesu i godnego reprezentowania naszej szkoły.

Mini Finał WOŚP w Radiobudzie

W Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie w piątek, 8 stycznia 2016r. w godz. 11.45 - 13.45 odbył się MINI FINAŁ WOŚP. Całą akcję wspierał Samorząd Uczniowski oraz szkolna grupa Wolontariuszy. Zbieraliśmy do puszki WASZE datki. Chętne klasy wykupiły CEGIEŁKĘ i wzięły udział we wspólnej zabawie na rzecz WOŚP. Licytowaliśmy akcesoria: kubki, smycze, balony, odblaski, notesy, koszulki, długopisy, poduszkę, plakaty. Uczniowie kl. MTI2 przedstawili pokaz pierwszej pomocy. Odbyły się również różne konkurencje sportowe.
Uzbieraliśmy w tym dniu na rzecz WOŚP kwotę - 638,60 zł.
Wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w tej akcji za WIELKIE SERCE bardzo dziękujemy w imieniu SU i Wolonariuszy Radiobudy.

Subskrybuj zawartość