polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kochaj Ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi.

Konkurs matematyczny Kangur

W dniu 17 marca 2016 roku odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Wzięli w nim udział uczniowie z całej Polski, ze szkół podstawowych , gimnazjów ,szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. W Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie wzięło w nim udział 7 uczniów, w dwóch kategoriach: Junior i Student. Wyniki matematycznych łamigłówek będą znane w maju. Trzymamy kciuki i dziękujemy z udział w konkursie.

Lekcja języka polskiego w Galerii na Piętrze Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

We wtorek 15 marca 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. WIlhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, klasa MT 3 wzięli udział w lekcji języka polskiego w Galerii na Piętrze Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, podczas której obejrzali oryginalne obrazy polskich impresjonistów i symbolistów, zaprezentowane w ramach wystawy zatytułowanej W orbicie Młodej Polski . Zajęcia były uzupełnieniem lekcji z zakresu podstawy programowej, obejmujących kulturę i literaturę modernizmu.

Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

W dniu 14. marca w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbył się szkolny etap konkursu przedsiębiorczości. Do etapu powiatowego zakwalifikowalo się dwóch uczniów z klasy MTI3 i jeden uczeń z klasy TI3.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Honorowe krwiodawstwo w Radiobudzie !

W dniu 23 marca 2016r. ( środa) w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbędzie się akcja krwiodawstwa. Ambulans do poboru krwi będzie podstawiony na Plac Konstutucji 3 Maja 5 w godzinach od 9.00 - 13.00. Równolegle z akcją poboru krwi na sali konferencyjnej szkoły odbędzie sie prelekcja na temat celów honorowego krwiodawstwa, prowadzona przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Wałbrzychu .

Zapraszamy wszystkich chętnych krwiodawców i kandydatów na krwiodawców, którzy ukończyli 18 lat.

Radiobuda wśród 50. najlepszych Techników Dolnego Śląska !

W opublikowanym Rankingu Techników 2016 prowadzonym przez miesięcznik "Perspektywy" Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie zajął 27 miejsce wśród 50 najlepszych Techników Dolnego Śląska.

Metodologia rankingu była następująca:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukcesy w olimpiadach - 20%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015. Olimpiady zostały podzielone na dwie grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego i pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. Wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukces i dzielona przez liczbę uczniów w szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w roku ubiegłym w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 25%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą dwa. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Egzamin zawodowy - 30%

Wynik zdawalności szkoły w danym zawodzie został odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu w grupie techników. Średnia ważona ze wszystkich współczynników zdawalności dla szkoły w poszczególnych zawodach określa zdawalność egzaminu zawodowego. Wskaźnik końcowy tego kryterium jest iloczynem zdawalności oraz przystępowalności do egzaminów w danym technikum.

ZASADY OGÓLNE RANKINGU

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Źródło: http://www.perspektywy.pl

Subskrybuj zawartość