polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kochaj Ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi.

Uczniowie Radiobudy w Szkole Kluczowych Kompetencji !

Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pn. "Szkoła Kluczowych Kompetencji". Dla uczniów klas pierwszych technikum od 01 września 2010r. otwierają się nowe możliwości pogłębiania kompetencji w obszarach przedsiębiorczości, języka angielskiego, matematyki i informatyki.
Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają nieodpłatnie i posługiwać się będą:
- podręcznikami;
- ćwiczeniami;
- materiałami piśmiennymi.
Ponadto uczestnicy projektu będą mieli szansę:
- wyjazdów na letnie obozy naukowe;
- udziału w kołach naukowych;
- uczestniczenia w przedsiębiorstwie symulacyjnym.
Ze szczegółami projektu uczniowie zostaną zapoznani przez nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające kompetencjie kluczowe w naszej szkole we wrześniu 2010r.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych technikum naszej szkoły do udziału w projekcie.

LIDER PROJEKTU: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
PARTNER PROJEKTU: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są tutaj.

informacje: A. Gniedziejko, A. Koszela oprac. A. Koszela

Praktyki techników informatyków z Radiobudy w Dreźnie !

W dniu 24.06.2010 r. w Zespole Szkół Nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbyła się KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA rezultaty wyjazdu drugiej grupy uczniów szkoły na praktyki zawodowe do Drezna, w ramach realizowanego projektu unijnego„Praktyki zagraniczne uczniów ZS1 w Dzierżoniowie szansą na lepsze kwalifikacje i przyszłość”. W dniach 14-27 marca 2010r. grupa 23 uczniów klas technikum informatycznego odbyła praktyki zawodowe w pracowniach WBS Training AG w Dreźnie - Niemieckiego partnera projektu. Na konferencji gościliśmy pana Mateusza Cegiełkę - przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz przedstawiciela WBS Training AG panią Susanę Melde. W trakcie konferencji przedstawiono ideę praktyk zawodowych Leonarda da Vinci, zamierzenia i osiągnięte cele oraz relację z praktyk i pobytu w Dreźnie.
Obejrzyj relację w TV Sudeckiej.
Informacja: E. Kosińska, oprac. A.Koszela

Zespół Szkół Nr 1 RADIOBUDA w "Szkole kluczowych kompetencji"

W czwartek 18 marca 2010r. w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa dotycząca realizacji programu unijnego "Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo-zachodniej". Wśród trzech szkół realizujących program w naszym powiecie jest Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Program skierowany jest do uczniów szkół zawodowych i obejmuje kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. W szkołach realizowany będzie w oparciu o autorskie programy nauczycieli biorących udział w projekcie. Program zakłada również zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych takich jak: wakacyjne Obozy Naukowe, Koła Naukowe, Studium Kompetentnych Liderów, Przedsiębiorstwo Symulacyjne. W naszej szkole programy autorskie realizować będzie 4 nauczycieli. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji o projekcie.
oprac. A. Koszela

Radiobuda i "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

W grudniu 2009 r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie w ramach uczestniczenia naszej szkoły w projekcie MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do uczniów szkoł zawodowych a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zgodnie z potrzebami rynku pracy. W naszej szkole zajęcia pozalekcyjne prowadzi dziewięciu nauczycieli. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka polskiego, obejmują także dodatkowe zajęcia wyrównawcze uczniów kierunków mechanicznych oraz indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Więcej informacji o projekcie.

oprac. Aleksander Koszela

Radiobuda na praktykach w Niemczech - konferencja !

Dnia 24.02.2010 r. w Zespole Szkół Nr1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbyła się KONFERENCJA  UPOWSZECHNIAJĄCA  rezultaty wyjazdu 1-szej grupy uczniów na praktyki zawodowe do Drezna, w ramach realizowanego projektu unijnego„Praktyki zagraniczne uczniów ZS1 w Dzierżoniowie szansą na lepsze kwalifikacje i przyszłość”. W dniach 14-27 listopada 2009 r. grupa 41 uczniów klas technikum elektronicznego, mechanicznego i mechatronicznego odbyła praktyki zawodowe w pracowniach WBS Training AG w Dreźnie - Niemieckiego partnera projektu.  Na konferencji gościliśmy pana Mateusza Cegiełkę - przewodniczącego Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, pana Janusza Guzdka - Starostę Powiatu Dzierżoniowskiego, pana Ryszarda Szydłowskiego - Zastępcę Burmistrza Dzierżoniowa, delegację partnerskiej szkoły w Lanskroun w Czechach pod przewodnictwem dyrektora pana Jaroslava Novaka oraz przedstawiciela WBS Training AG pana Joachima Dittricha. W trakcie konferencji przedstawiono ideę praktyk zawodowych Leonarda da Vinci, zamierzenia i osiągnięte cele oraz relację z pobytu w Dreźnie. Uczniowie, uczestnicy praktyk, zaprezentowali zgromadzonym prace powstałe w trakcie praktyk - projekty wykonane w programie AutoCad-2009 w angielskiej wersji językowej.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie"

Obejrzyj relację w TV Sudeckiej.
Informacja: E. Kosińska, oprac. A.Koszela

Subskrybuj zawartość