polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kochaj Ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi.

Drukarka 3D w Radiobudzie

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie wziął udział w ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie konkursie dotyczącym możliwości zastosowań drukarek 3D. Rozstrzygnięcie konkursu przyniosło nam drugie miejsce i nagrodę w postaci drukarki 3D dla szkoły. Konkurs zorganizowany był w ramach rozwoju innowacji w Powiecie Dzierżoniowskim. Opracowanie konkursowe przygotowali nauczyciele informatyki. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Starostę Dzierżoniowskiego Janusza Guzdka i Przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Grzebielucha odbyło się podczas sesji Rady Powiatu 27 listopada br. Drukarka poszerzy bazę dydaktyczną szkoły, posłuży m.in. do wykonywania elementów robotów wg już opracowanych projektów, wytwarzania elementów pomocy dydaktycznych a także prezentacji jej możliwości uczniom szkół Powiatu Dzierżoniowskiego.
oprac. A. Koszela

Powiatowa Olimpiada "HIV TO NIE DLA MNIE" w Radiobudzie

W Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie odbyła się VI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS "HIV TO NIE DLA MNIE". W tym roku, 29 listopada 2012r. rywalizywały drużyny siedmiu szkół gimnazjalnych. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, a następnie odpowiedź na trzy pytania w rundzie odpowiedzi ustnych. Zadaniem każdej drużyny było również przygotowanie krótkiego spotu reklamowego na temat HIV.

Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Dzierżoniowie
II miejsce - Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie
III miejsce - Gimnazjum w Pieszycach

W Olimpiadzie uczestniczyły także: Gimnazjum Nr 1 w Bielawie, Gimnazjum Nr 5 w Bielawie, Gimnazjum Ekologiczne Nr 3 w Bielawie oraz Gimnazjum Siósr Salezjanek w Dzierżoniowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

Gratulujemy uczestnikom i dziękujęmy opiekunom za przygotowanie uczniów do Olimpiady.

Projekt "Modernizacja Kształenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" w RadiobudzieZespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie uczestniczy w Projekcie "Modernizacja Kształenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie korzystają z następującyh form wsparcia: dodakowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodakowe pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, projekty zawodoznawcze. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w forach zawodowych i specjalistycznych wyjazdach do ośrodków akademickich oraz odbywają staże zawodowe u pracodawców. Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania służą doskonaleniu kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów, nabywaniu nowych kwalifikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów i znalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie wszystkich klas technikum "Radiobudy" korzystają ze wsparcia oferowanego w projekcie. W poprzednim roku szkolnym uczniowie również korzystali ze wymienionych form wsparcia, co przyczyniło się do uzyskania lepszych wyników w egzaminach zewnętrznych maturalnym i zawodowym.
oprac. A. Koszela

Projekt "Być przedsiębiorczym" w Radiobudzie


W naszej szkole już drugi rok prowadzone są zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w ramach projektu BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. W bieżącym roku szkolnym programem zostały objęte klasy pierwsze technikum TI1 i MT1. Jest to innowacyjny program nauczania wykorzystujący aktywizujące metody, oparty o nowoczesne technologie ICT.
Założenia projektu:
- podejście indukcyjne, gdzie znaczenia nabierają przykłady z rzeczywistego świata i praktyczne zastosowania teorii;
- podstawy przedsiębiorczości - przedmiot, którego nauczanie wymaga silnej koncentracji na pracę własną uczniów i działania praktyczne;
Cele:
- poszerzenie treści określonych w podstawie programowej;
- kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności;
Uczniowie korzystają z:
- prezentacji multimedialnych;
- gier kierowniczych i symulacji;
- E-booków;
- projektów edukacyjnych;
- portalu wiedzy;
- Dni przedsiębiorczości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
- Konkursów.

Stypendyści "Złoty Talent" z Radiobudy

W dniu 30 października 2012r. podczas Sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pięciu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza zostało nagrodzonych stypendium "Złoty Talent" przyznanym w kategorii za "nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej". Stypendium wręczali Starosta Janusz Guzdek i Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch.
Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły to: Sebastian Pigłowski, Olaf Figlerowicz, Piotr Szydłowski, Kamil Bednarek i Artur Pawlaczek.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
oprac. i foto A. Koszela

Subskrybuj zawartość