polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kochaj Ojczyznę, zdobywaj wiedzę i bądź przyjacielem ludzi.

Projekt "Modernizacja Kształenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" w RadiobudzieZespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie uczestniczy w Projekcie "Modernizacja Kształenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie korzystają z następującyh form wsparcia: dodakowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, dodakowe pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, projekty zawodoznawcze. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w forach zawodowych i specjalistycznych wyjazdach do ośrodków akademickich oraz odbywają staże zawodowe u pracodawców. Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania służą doskonaleniu kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów, nabywaniu nowych kwalifikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów i znalezienia się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie wszystkich klas technikum "Radiobudy" korzystają ze wsparcia oferowanego w projekcie. W poprzednim roku szkolnym uczniowie również korzystali ze wymienionych form wsparcia, co przyczyniło się do uzyskania lepszych wyników w egzaminach zewnętrznych maturalnym i zawodowym.
oprac. A. Koszela

Projekt "Być przedsiębiorczym" w Radiobudzie


W naszej szkole już drugi rok prowadzone są zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w ramach projektu BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM – NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. W bieżącym roku szkolnym programem zostały objęte klasy pierwsze technikum TI1 i MT1. Jest to innowacyjny program nauczania wykorzystujący aktywizujące metody, oparty o nowoczesne technologie ICT.
Założenia projektu:
- podejście indukcyjne, gdzie znaczenia nabierają przykłady z rzeczywistego świata i praktyczne zastosowania teorii;
- podstawy przedsiębiorczości - przedmiot, którego nauczanie wymaga silnej koncentracji na pracę własną uczniów i działania praktyczne;
Cele:
- poszerzenie treści określonych w podstawie programowej;
- kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności;
Uczniowie korzystają z:
- prezentacji multimedialnych;
- gier kierowniczych i symulacji;
- E-booków;
- projektów edukacyjnych;
- portalu wiedzy;
- Dni przedsiębiorczości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
- Konkursów.

Stypendyści "Złoty Talent" z Radiobudy

W dniu 30 października 2012r. podczas Sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego pięciu uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza zostało nagrodzonych stypendium "Złoty Talent" przyznanym w kategorii za "nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej". Stypendium wręczali Starosta Janusz Guzdek i Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch.
Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły to: Sebastian Pigłowski, Olaf Figlerowicz, Piotr Szydłowski, Kamil Bednarek i Artur Pawlaczek.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
oprac. i foto A. Koszela

Uczniowie Radiobudy z wizytą w Grecji

informacja

W dniach od 15-20 października 2012r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie uczstniczyli w zagranicznym wyjeździe w ramach realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską programu ” Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Wyjazd do Salonik (Grecja) był ostatnim z zaplanowanych wyjazdów. W projekcie brali także udział uczniowie z Opavy (Czechy), Puerto del Rosario ( Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie) oraz Salonik (Grecja). Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu było wzięcie przez uczniów udziału w konkursach. Pierwszy dotyczył wykonania komiksu o negatywnych efektach nadmiernego korzystania z Internetu, drugi polegał na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej lub filmu o Zespole Szkół Nr 1. Szczęśliwa piątka zwycięzców to: Michał Ślezak, Klaudia Józefczyk, Arkadiusz Kot , Agnieszka Jurczyk oraz Damian Konaszewski. W wyjeździe wzięli udział nauczyciele szkoły Aneta Błaszczuk oraz Tadeusz Franczak.
W trakcie pobytu w Salonikach uczniowie komunikowali się ze sobą w języku angielskim, uczestniczyli w wycieczkach oraz w zajęciach m.in. z chemii i gotowania, gdzie gotowali tradycyjne greckie pierożki z fetą, moussakę oraz czekoladowy deser. W grupach międzynarodowych odbywały się także zajęcia, w trakcie których pracowano nad tworzeniem komiksów oraz gier komputerowych, co pozwoliło na lepszą integrację uczniów i nabycie nowych umiejętności. Odbyło się również spotkanie z władzami regionu Kalamaria, który wchodzi w skład milionowego miasta Saloniki.
tekst i foto A. Błaszczuk, oprac. A. KoszelaMiędzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli w SalonikachRemont sali gimnastycznej w Radiobudzie

Przeprowadzony w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie remont sali gimnastycznej, po niezbędnych demontażach wyeksploatowanych elementów i instalacji, obejmował głównie: otynkowanie i malowanie ścian i sufitu, wykonanie nowej instalacji oświetlenia oraz nowej sportowej podłogi. Zrealizowane w okresie wakacji i zakończone we wrześniu prace poprawiły znacząco warunki uprawiania sportu dla uczniów naszej szkoły oraz wygląd sali gimnastycznej.
oprac. i foto A. KoszelaSala gimnastyczna Radiobudy po remoncie


Subskrybuj zawartość